Kopiowanie możemy wykonać na różnego rodzaju nośnikach:
 

- papier standard 90g/m2

- papier Premium 120-180g/m2

- papier Photo Satin 190-255g/m2

- kalka InkJet 95//m2

- płótno Universal Artist Canvas Matt 390g/m2

 
Wszelkie powierzone nam materiały możemy powielić „od ręki'' lub do odbioru w wygodnym dla klienta terminie.